Twoje konto

Reklamacje i Zwroty


I. Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę Klienta.

2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Iwostar Norbert Matrzak, ul. Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa, e-mail sklep@harbinger.pl, fax 224098652) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania zakupionych Produktów na adres: Iwostar, ul. Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa.

5. Zwrotowi lub wymianie nie podlega towar noszący wyraźne ślady użytkowania, inne niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

·          jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto Klienta;

·          gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do przesłania swojego numeru konta (wraz z numerem zamówienia, które zostało zwrócone) na adres e-mail sklep@harbinger.pl.

8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


II. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27.07.2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone we wzmiankowanej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie przed 25 grudnia 2014).

4. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu towaru z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie od 25 grudnia 2014).

5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru w wypadku, gdy Kupujący wiedział o tych wadach w momencie dokonywania zakupu.

6. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

8. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać: a) w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy, b) jeśli naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie – Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie przed 25 grudnia 2014).

9. W przypadku, gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może żądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie od 25 grudnia 2014).

10. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.

11. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Iwostar Norbert Matrzak, ul. Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa, e-mail sklep@harbinger.pl